Aktiv eller diskretionär kapitalförvaltning?

Vill du ha en unik investeringsportfölj eller är du beredd att köpa en paketlösning? Valet mellan aktiv eller diskretionär förvaltning beror till stora delar på om kunden själv vill ha kontrollen över sina investeringar, och vad han eller hon är beredd att betala för att få sina pengar förvaltade.

Både aktiv förvaltning och diskretionär förvaltning innebär att en förvaltare tar beslutet över vilka investeringar som ska göras för dina sparpengar. När du väljer en aktiv förvaltning så köper du en del av ett färdigt paket från en fondförvaltare. Ansvaret för förvaltningen ligger hos den förvaltare som ansvarar för fonden. När du väljer en diskretionär förvaltning å andra sidan, väljer du en person som specialdesignar ett investeringspaket för dig. Det finns alltså ingen färdig lösning att ta del av, utan investeringslösningen skräddarsys utifrån dina behov och önskemål samt krav på avkastning.

Liten eller stor sparare
En person som själv vill ha kvar en stor del av kontrollen över sina investeringar gör rätt i att välja aktiva förvaltare för sina sparare istället för diskretionär förvaltning. Spararen kan då själv välja att flytta sina pengar till en annan aktiv förvaltningsfond närs om helst. Det finns inga förväntningar på ett långvarigt samarbete. Den som investerar i betydande belopp, såsom mer förmögna personer eller företag samt organisationer, kan däremot tycka att det är viktigt och inte minst behändigt att välja en diskretionär förvaltning för att söka bästa möjliga avkastning för just deras önskemål och behov. Då behöver de inte själva sätta sig in i de olika investeringsalternativens avkastningsmöjligheter och de risker som finns.

Kostnaderna
Aktiva fondförvaltare tar ut en högre avgift än indexfonderna. Syftet med det aktiva arbetet är ju att avkastningen ska bli högre än index och förvaltaren tar ut ersättning för det aktiva arbetet. Däremot hålls kostnaden ner något eftersom flera kunder väljer samma investeringsportfölj hos en och samma förvaltare. Kostnaden för diskretionär förvaltning är högre än vid aktiv förvaltning, eftersom investeringslösningen som gäller en kund är unik i sitt slag. Du betalar för att få skräddarsydda lösningar och för att förvaltaren ska arbeta för att just dina pengar ska ge så god avkastning som möjligt.

Kritik
Båda typerna av förvaltning har fått kritik för sina höga avgifter. Ju högre avgifter, desto högre måste vinsten bli för att nettot ska bli på plus. Det är av den anledningen diskretionär förvaltning mest kommer ifråga när det gäller investeringar av stora volymer. En annan nackdel med diskretionär förvaltning är att den som investerar inte alls lägger sig i vilka investeringar som görs löpande. Det gäller då att verkligen lita på förvaltaren, för att samarbetet ska fungera bra.

Vid vilande bolag
Om ett företag ligger i träda och har en del kapital kan diskretionär förvaltning vara ett bra alternativ. Risken är annars att ägaren, om han eller hon sköter investeringarna själv, ses som aktiv i bolaget. Det är inte alltid det blir så, men det har hänt att Skatteverket har sett företaget som aktivt om de bedömer att arbetet tagit mer än tio timmar i veckan. Det är också företagaren själv som måste bevisa att arbetsbördan tagit mindre tid än så, vid en eventuell tvist.

Comments are closed.