Kapitalförsäkringar – Skall jag ha det?

Kapitalförsäkringar är som ett konto varifrån det går att investera pengar utan att behöva betala vinstskatter eller deklarera varje transaktion till skatteverket. Investeringsformen har både fördelar och nackdelar, precis som alla andra former av investeringar.


En kapitalförsäkring är en form av placering som kan väljas av såväl privatpersoner som företag. Den är i grunden en livförsäkring. Det går att lägga in såväl aktier som fonder i en kapitalförsäkring. Det fungerar som ett särskilt konto där värdepapper köps och säljs. Det fina i kråksången är att detta inte behöver deklareras alls. Inte heller behöver en reavinst betalas eller skatter betalas på aktieutdelningar.

Beskattningen
Till skillnad från andra investeringsformer gäller en särskild typ av kapitalvinstbeskattning för kapitalförsäkringarna. Skatten räknas utifrån en schablon som i sig bygger på en procentsats av den genomsnittliga statslåneräntan året innan. Skatten dras varje år som kapitalförsäkringen innehas, en så kallad avkastningsskatt. Den procentsatsen är för närvarande 27 %.

Det gör att det kan löna sig att investera i en kapitalförsäkring, särskilt om investeringen i sig varit lyckosam. Skatten blir nämligen lägre än vid andra investeringsformer. År 2010 blir skatten de facto enbart 0,86 %. Men, eftersom inte vinsten är beskattningsbar, så är inte heller förlusten avdragsgill. Det är den stora nackdelen med denna sparform.

Avgifter
Men det är inte helt gratis att investera i en kapitalförsäkring. Den bank eller det försäkringsbolag som erbjuder sparformen tar ofta avgifter för sitt arbete. Det finns också de som inte tar någon avgift, utan enbart tar ut transaktionsavgifter för de affärer som sker inom kapitalförsäkringens ram. Den ökade konkurrensen har i det här fallet lett till billigare kapitalförsäkringar.

Slopad förmögenhetsskatt gav mersmak
Ännu en sak som gett favörer till de som placerar sina pengar i en kapitalförsäkring är den slopade förmögenhetsskatten. Innan detta skedde räknades hela innehavet som grund för förmögenhetsberäkningen, medan aktier och fonder räknades till 80 %. Alla de som låg på marginalen eller över gränsen undvek därför kapitalförsäkringen som investeringsform. Detta hinder är nu borta eftersom ingen förmögenhetsskatt krävs in av staten.

Nackdelar
Den som vill flytta aktier eller fonder till en kapitalförsäkring behöver först sälja hela innehavet, skatta för vinsten, och sedan köpa nytt inom kapitalförsäkringens ram igen. Det kostar stora pengar och gör Skatteverket mycket glad. Det är en av kapitalförsäkringarnas stora nackdelar. Till de andra nackdelarna hör att optioner och warranter inte kan köpas och säljas inom ramen för kapitalförsäkringen. Det går heller inte att vara aktiv aktieägare i något företag genom köp av aktier via kapitalförsäkringen.

Uppgång eller fall
Huruvida en kapitalförsäkring är bra eller inte bygger helt och hållet på hur det går för börsen. När börsen går upp är en kapitalförsäkring guld värd. Värre är det när börsen går ner. Då går det inte att dra av för dessa förluster. De kan därmed inte kvittas mot vinst någonstans någonsin. Dessutom kvarstår både avgifter och den skatt som ska betalas. Den som vill ha en aktiv hantering av sina innehav på aktiemarknaden kan ha en stor fördel av att satsa på kapitalförsäkring. Den som däremot vill spara långsiktigt och vet med sig att de sitter på en och samma aktier år efter år, gör ofta bättre i att strunta i kapitalförsäkringen och istället välja en vanlig aktie- eller fonddepå.