Stiftelseförvaltning – Köpguide


Stiftelseförvaltning är en skräddarsydd förvaltning för en stiftelses eller en organisations pengar. Här krävs ofta en särskild form av förvaltning, eftersom stiftelsens pengar måste användas och placeras på ett särskilt sätt. Bland annat ställs ibland särskilt höga krav på etik, avkastning och lågt risktagande.

Stiftelseförvaltning är som en utökad diskretionär förvaltning. Här får stiftelsen, eller organisationen, hjälp med allt ekonomiskt som rör stiftelsen. Dessutom får de ofta hjälp med den juridiska aspekten som måste tas med i beräkningen.

Diskretionär förvaltning
I grunden är tjänsterna dem samma som vid diskretionär förvaltning. Förvaltaren har ansvaret att se till att placeringar sker och att pengarna växer utifrån den strategi som läggs upp. Pengarna är tänkta att växa, och oftast är det just överskottet som sedan används till att till exempel donera pengar, om vi talar om en stiftelse. I vissa fall handlar dock stiftelseförvaltningen om en rådgivande förvaltning, om stiftelsens ansvariga så vill.

Personlig rådgivare
I en stiftelseförvaltning är basen en helt personlig rådgivning. En behovsanalys läggs upp av rådgivaren tillsammans med organisationen eller stiftelsen. Sedan läggs en finansiell plan fram och den policy som ska gälla. Planen är långsiktig och det är tänkt att den ska hålla för ett antal år framåt. När arbetet väl sätts igång av förvaltaren sker sedan löpande uppdateringar och avstämningsmöte för att säkra att placeringen av de medel som organisationen eller stiftelsen givit förvaltaren att investera också ger den avkastning som det är tänkt.

Regler
Men till det kommer också en del stiftelsejuridik. Juridiken blir lite speciell eftersom det ofta finns tydliga och raka stadgar som begränsar de investeringar som kan göras. Många förvaltare erbjuder dessutom tjänster som löpande administration och inbetalning av skatter och avgifter samt deklarationshjälp för den som väljer stiftelseförvaltning. Förutom begränsningar i själva investeringen finns särskilda regler för stiftelser i allmänhet. Dessa är statuerade i stiftelselagen och stiftelseförordningen är nog så krångliga. Många stiftelser överlåter därför allt det administrativa, inklusive det ekonomiska, till en stiftelseförvaltare.

Aktörer
Banker såväl som privata institut erbjuder stiftelseförvaltning. De tjänster som erbjuds kan variera något beroende på vilket bolag som erbjuder förvaltningen. Kostnaderna kan ibland bli stora. Det handlar om fasta förvaltningskostnader, fondavgifter, prestationsbaserade avgifter och inte minst transaktionsavgifter. De prestationsbaserade avgifterna utgår om förvaltaren presenterar en högre avkastning än den planenliga.