Fondförvaltning – köpguide

Alla de fonder som finns i Sverige hanteras av en fondförvaltare, anställd av ett fondbolag. Det är hans eller hennes val av aktier plus utvecklingen i dessa aktier som avgör hur bra fonden går. För att välja rätt fondförvaltare och rätt fond går det att titta på det historiska utfallet för fonden, liksom se vilken risk fonden är förenad med.

Den som vill spara i fonder, köper in sig i en andel av den fond de vill medverka i, en fond som kan ses som en gigantisk aktieportfölj. Aktieportföljen sköts av en fondförvaltare. Det finns hela 1 100 fondförvaltare och 1 300 fonder att välja mellan på den svenska marknaden. Fondförvaltaren är en unik person som arbetar för ett särskilt bolag. Det handlar både om utländska fondbolag och svenska.

Hitta en bra fond
Det är inte alldeles lätt att hitta en bra fondförvaltare. Ett sätt att ta reda på hur bra han eller hon är är att titta på fondens historik. Det säger en del om hur lyckad förvaltaren är, men är i sig ingen garanti för att fonden ska generera vinst i framtiden. Det är också värt att titta extra noga på de avgifter som fonder kräver in av andelsägarna. Dessa avgifter kan minska vinsten rejält i vissa fall.

Aktiv respektive indexfond
Det är inte alla fonder som hanteras aktivt. Med aktivt menas här att en fondförvaltare aktivt går in och köper och säljer akter över tid för att skapa mesta möjliga utfall för de som äger andelar i fonden. Målet med den aktiva fonden är att slå den allmänna utvecklingen i den bransch som fonden placerar pengar i. En indexfond å andra sidan, har ingen sådan aktiv person i ledningen. Här finns istället aktier som representerar indexet inom respektive bransch. Avgifterna för en aktiv fond är ofta högre än för en passiv form.

Risker
Olika fonder har olika risk. Vilken risk som en sparare bör välja beror helt och hållet på hur stor risk spararen är beredd att ta och vad pengarna så småningom ska användas till. En säkrare fond innehåller ofta aktier från storföretag och täcker flera marknader. En fond med högre risk innehar ofta aktier från en specifik marknad, och från företag som satsar hårt inför framtiden. Lågriskfonderna är en fördel för pengar som verkligen behövs. En fond med högre risk kan generera en högre vinst, men också en högre förlust. Dessa fonder är för den mer riskvillige, och kan med fördel vara en del av sparandet, men inte hela sparandet för en normal person.

Ändra fond
Fondplaceringar kan göras direkt hos fondbolagen. Men det vanligaste alternativen är att välja mellan de fonder som finns hos den bank som spararen är kund i. Ofta finns ett digert urval med bankens egna fonder, såväl som mängder med externa att välja mellan. Den som inte är nöjd med sina fonder kan när som helst byta fond inom sortimentet.

Citywire
För att underlätta för konsumenten i den djungel av fondförvaltare som finns kvalitetsundersöker företaget Citywire årligen de fondförvaltare som finns i Sverige. Här mäts hur bra avkastning fondförvaltarna erbjudit under den senaste tiden.