Diskretionär Kapitalförvaltning


En diskretionär förvaltning betyder i korthet att förvaltaren lägger upp en strategi om hur pengarna ska investeras tillsammans med kunden. Sedan är det upp till förvaltaren att se till att portföljen växer så mycket det går. För att den här formen av förvaltning ska komma ifråga krävs en del kapital att förvalta.

Många institutioner och välställda individer väljer att överlämna valet av placeringar till en förvaltare helt och hållet, så kallad diskretionär förvaltning. Det har sina för- och nackdelar. Fördelen är att ett proffs arbetar aktivt med att öka avkastningen. Nackdelen är den stora kostnaden.

Strategi
Vid diskretionär förvaltning möts kund och förvaltare för ett gemensamt möte om den strategi för placeringarna som ska gälla. Där diskuteras hur stora risker som kan tas och hur mycket av pengarna som ska sitta säkert. Till grund för den strategi som planeras fram finns också under vilket tidsperspektiv som gäller för placeringarna och inte minst hur stor portföljen är och om investeraren har några preferenser vad gäller marknader och inriktning av portföljinnehavet. Här sätts också ett avkastningsmål upp.

Flyttar
Sedan är det upp till kapitalförvaltaren att sköta investeringarna utifrån den strategi som lagts upp. Han eller hon, för det är en enskild individ som ansvarar för pengarna, placerar i fonder, räntepapper eller aktier beroende på hur de analyserar framtiden. De säljer och köper innehav för att få bästa möjliga utdelning. Om aktiemarknaden är lågt värderad köps mängder med aktier i företag som förvaltaren tror kommer att gå bra, men de säljs om kurserna börjar toppa.

Risk
Det finns alltid en risk med att investera pengar. I den strategi som läggs upp anges risken. Det är också här det blir viktigt att den förvaltare som väljs verkligen är kunnig och kompetent och använder så bra analysmetoder över marknaden som möjligt. Den historiska avkastningen som en förvaltare åstadkommit kanske inte avgör hur framtida avkastningar kommer att bli, men kan ge en god bild över hur kompetent förvaltaren är i allmänhet. Många seriösa förvaltare har en risk management-anställd som övervakar investeringarna och skyddar kunderna mot obeståndssituationer. Förvaltningen bör även omfattas av insättningsgarantin.

Utbudet
Såväl banker som privata aktörer erbjuder diskretionär förvaltning. Kundera är framför allt personer med större förmögenheter som de vill säkra upp inför kommande generationer. Bankernas diskretionära förvaltning är tänkt att vara oberoende, men naturligtvis premierar de sina egna fondalternativ. Det kan vara bra att veta. Därför väljer många en oberoende kapitalförvaltare som är specialiserad på just diskretionär förvaltning. Även de brukar kunna erbjuda färdiga fonder för placeringar.

Avgifter
Avgifterna för diskretionär förvaltning är ofta höga. Till att börja med ingår en förvaltningskostnad, en fast kostnad per år. Sedan tillkommer ofta en så kallad prestationsbaserad avgift, som bygger på en procentsats av den avkastning som är högre än vad den beräknade avkastningen var, i det fall det blir någon sådan. Sedan tillkommer de sedvanliga fondavgifterna och det är inte heller ovanligt att transaktionsavgifter, vid köp och sälj, läggs på den totala summan.

Stort kapital
För att diskretionär förvaltning ska kunna vara aktuellt kräver det att en person investerar en större summa pengar hos en enda förvaltare. Swedbank har till exempel en gräns på 500 000 euro. Förvaltningsformen används därför mest av förmögna personer och företag som behöver en bra placerare av sina pengar.