Kapitalförvaltare – en köpguide

Valet av kapitalförvaltare kan betyda skillnaden mellan vinst och förlust på sparkapitalet. Det är därför viktigt att välja en kompetent och ansvarsfull förvaltare som kan sin marknad. Det är ju han eller hon som kommer att ansvara för dina placeringar framöver.

Kapitalförvaltning är en konst utan faktiska sanningar. Det handlar om att kunna analysera marknaden och framtiden, och se till att andras pengar satsas på rätt bransch och i rätt företag. Det finns både bra och dåliga kapitalförvaltare och vikten av att välja rätt kan inte underskattas. Dessutom varierar avgifterna för deras tjänster stort på marknaden.

Vad gör en kapitalförvaltare
En kapitalförvaltare tar helt enkelt hand om det kapital som en person vill spara och få att växa. Det kan handla om att investera pengarna i aktier, fonder eller räntebärande obligationer. En kapitalförvaltare kan också hantera olika typer av fonder, som sedan erbjuds till små- och storsparande kunder. En kapitalförvaltare kan antingen sköta dina pengar diskretionärt eller på basis av rådgivning. När kapitalförvaltningen sker diskretionärt betyder det att förvaltaren sköter hela portföljen åt dig, och du påverkar inte placeringen av dina pengar. Den rådgivande kapitalförvaltningen är å andra sidan just det – förvaltaren ger råd om hur du ska placera dina pengar, men överlåter sedan till dig att besluta var pengarna till slut hamnar.

Bankerna
De allra flesta banker erbjuder kapitalförvaltningar och många väljer den enkla vägen här. De väljer den egna banken som förvaltare till de sparmedel som finns. Men den enklaste vägen är inte alltid den bästa. Den personliga kontakten och tilliten till kapitalförvaltaren är det allra viktigaste i valet av kapitalförvaltare.

Olika former
Den enklaste formen av sparande genom en kapitalförvaltare är att köpa in sig på en aktiv fond. Det är en typ av paketlösning för kapitalförvaltning som erbjuds. En mer avancerad form är att få en unik portfölj som styrs av kapitalförvaltaren direkt och han ansvarar för placeringarna, så kallad diskretionär förvaltning. En sådan förvaltning lönar sig nästan enbart om man har en stor förmögenhet som måste tas hand om. Många förvaltare kräver minstabelopp om flera hundratusen euro i portföljen för att denna form av förvaltning ska bli aktuell.

Småsparare
För småspararna är det ofta den enklare formen av förvaltning som gäller. Du får till exempel råd av förvaltaren på banken men får själv ansvara för placeringarna. Då utgår oftast en fast avgift per år för förvaltningen, till exempel fondavgiften för en fond. Rådgivning får kunden ofta gratis till en viss gräns.