Indexförvaltning kontra aktiv kapitalförvaltning

Indexförvaltningen handlar om att följa ett särskilt index, medan den aktiva förvaltningen försöker slå det. Det är i korthet skillnaden mellan de båda. Det betyder dock inte att den aktiva förvaltningen per automatik är bättre än indexförvaltningen. I många fall kan det vara precis tvärtom.

Indexförvaltning handlar om att försöka följa marknadsindex för en bransch, flera branscher, ett visst land eller globalt, och inte om att ta aktiv ställning i valet av olika aktier. Förvaltningen kallas därför också för passiv förvaltning. Index följs genom att fonden har samma andel aktie som det index fonden har valt att följa. Index slås alltid, eftersom utdelningarna ger vinst, vilket inte indexet räknar med.

Den aktiva förvaltningen satsar på att öka avkastningen och slå det index som den bransch eller de branscher fonden investerar i. Här väljer förvaltaren själv ut vilka andelar av aktier och vilka aktier som ska ingå i portföljen. Det ger per automatik större möjligheter, men också större risktagande för den som väljer denna sparform.

Avgifterna
Avgifterna för indexförvaltningen är låga. Det beror på att det inte finns någon person som aktivt sitter och analyserar marknaden som investeras i på samma sätt som det gör vid den aktiva förvaltningen. Antalet transaktioner i en indexfond är också mycket lägre än vid en aktiv förvaltning. Det håller kostnaderna nere. I Sverige är det få som satsar på indexfonder. Det tror många beror på att bankerna och förvaltarna inte marknadsför dessa i någon större utsträckning – avgifterna ger inga större vinster i kassan för dem själva. Därför ser många indexfonderna som alltför underskattade i det här landet.

En fråga om risk
Den som vill ha en låg risk på sitt sparande gör rätt i att välja en indexförvaltning. Den risk som då tas handlar om den allmänna börsrörelsen och om den eller de branscher som spararen väljer att satsa på. När det gäller aktiv förvaltning tas dessutom en risk då den som förvaltar pengarna aktivt väljer vissa företag i en viss bransch. Studier visar också att indexfonderna oftast faktiskt slår de aktiva fonderna, i alla fall om man mäter över en längre tidsperiod. Anledningen till detta är att avgifterna är mycket lägre för indexfonderna.

Skicklighet
Men det är fel att säga att en indexfond inte kräver någon god förvaltare alls. Det gör det absolut. Det gäller att ha god timing vid köp och sälj, att skapa rätt prognoser och att sköta fondkapitalet på rätt sätt. Så att tro att vilken indexfond som helst är ett säkert alternativ är inte riktigt sant. Detsamma gäller den aktiva fondförvaltaren. Här finns stora skillnader på kompetens, och också på de avgifter som tas ut. En duktig fondförvaltare med låga avgifter kan både ge en låg risk och stora möjligheter till en ökad avkastning.

Comments are closed.