Vilken avkastning kan jag förvänta mig av Mitt Sparande?

Avkastning och risktagande hör ihop. Ju högre risk, desto bättre kan avkastningen bli, men detsamma gäller förlusterna. Den förväntade avkastningen på ett kapital beräknas utifrån den risk en sparare är beredd att ta.

Alla sparformer, oavsett vilken som väljs, är förenad med en risk. En fond eller en aktie som anses ha en låg risk är fonder och aktier från företag som är stabila och som ses som starka aktörer på sin marknad; en marknad som också den ses som stabil. Med stabila menas också att det inte svänger så mycket i de värden som deras aktier anses ha. Risken att ett sådant företag går omkull är liten. Men det är också liten risk att aktien i detta företag tar ett glädjeskutt uppåt på börsen och ökar med massor av procent på en och samma dag. Detsamma gäller korta räntefonder. Räntan är oförutsägbar under en lång tidsperiod, men ganska så förutsägbar om vi talar om en kort tid framåt.

Risk beroende på investeringshorisonten och syfte
Vilken risk som ska tas när en investeringsform väljs beror dels på vilken typ av person det är som ska investera, dels på hur lång investeringshorisont som finns. En person som drömmer om en platt-TV ska inte investera sina pengar i ett högriskprojekt. Det blir för stor risk att platt-TV:n aldrig blir av. Däremot om målet är att få en bra ålderdom och personen som ska investera fortfarande är ung, finns möjligheter till större risktagande. Olika år föreligger en olika hög chans till avkastning också. När det är recession och den fortfarande på väg ner lär inte mycket vinst vara att förvänta. Desto större krav på avkastningen går då att göra efter en recession och när börserna och räntorna är på väg upp igen. Men, inte att förglömma: det går att tjäna på börs- och räntenedgångar också, något som en god kapitalförvaltare absolut måste kunna hantera och bemästra.

Hållpunkter
Volaliteten anger vilken risk som kan förväntas från en investering. Ett stort spridningsmått anger en hög risk. 10 % volalitet innebär i korthet att avkastningen med 2/3 sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10 % av den förväntade avkastningen.

På en lågriskinvestering i form av korta räntepapper går det att räkna med en årlig avkastning på 2 %. De långa räntorna ger bättre, upp till 4,5 % förväntad avkastning. Men då ökar också risken, från 0,2 % till 3,5 %. Risken höjs mer än den förväntade avkastningen med andra ord. När det gäller globala aktier i allmänhet är avkastningen som förväntas runt 9 %, men risken är då också 15 %. Vad gäller särskilda aktier kan den förväntade avkastningen lyftas till hela 12 %, men då infaller också en risk om 20 %. Givetvis varierar fonderna och där går det att läsa mycket ur de enskilda fondernas historik.

Något som kan diskuteras
När det gäller investeringar med hjälp av en kapitalförvaltare kommer frågan om förväntad avkastning garanterat upp i de inledande diskussionerna. Det är mot detta som en förvaltare sedan arbetar. Ofta ligger förväntade avkastningsmål från 5 % – 10 %, men det kan variera beroende på vem du är och den risk du är beredd att ta. Detta mål ska gälla efter att avgifter och andra kostnader har betalats.

Comments are closed.