Direktägande eller Fondägande som långsiktig investering

I Sverige dominerar Fonder stort när det gäller privatpersoners sparande, investerande och ägande av kapital. Anledningen till det är att fonder är skattegynnande framför direktägande av aktier

Det funkar såhär:

För aktier:

Du köper aktier och aktien går upp, du säljer dessa aktier för att köpa någon annan sort= Du utlöser skatt på vinsten(Detsamma gäller aktieutdelningen)

För fonder:

Du äger fonder. Förvaltaren av fonden köper och säljer aktier. Ingen skatt utlöses vid dessa transaktioner(samma gäller aktieutdelning) Det är först när du säljer fondandelarna som skatt utlöses

Detta betyder inte att de som äger fonder, slipper skatt. Det som händer är att skattebelastningen skjuts upp på framtiden och de pengarna man skulle betala in i skatt, de kan man istället använda till investeringar som avkastar. Man får helt enkelt låna skattepengar av staten och behålla avkastningen på dessa skattepengar.

Skall man då skita i att äga aktier direkt?

Nä, det behöver man inte alls. Det finns flera skäl att äga aktier men det måste utvecklas en del

1. Skicklighet: Du kanske är skickligare att förvalta pengar. Då vill du inte att en fondförvaltare skall röra dem då du ändå kan kompensera för skattenackdelen.

2. Diversifiering av din portfölj. När du sprider dina tillgångar på flera tillgångslag sjunker totala risken i din portfölj. Detta för att du i vissa fall kan räkna hem en ökad skattebelastning

3. Extremt långsiktig. Har du ett väldigt långt perspektiv på ditt ägande är skattebelastningen bara på aktieutdelningen.

4. Om du använder en kapitalförsäkring. De imiterar nämligen en fond och minimerar skattebelastningen.

5. Någon speciell riskpreferens som du inte kan tillfredsställa genom fondägande. Kanske vill du bara äga någon viss typ av aktier.

För merparten av alla Svenskar är fonder det alternativet som gäller. Du har en skattefördel och du slipper fundera över ditt ägande.

Comments are closed.