Kapitalförsäkring eller Investeringskonton

I januari 2012 kommer den bergerliga regeringen att införa en ny sparform för svenskar. Denna sparform kallas Investeringskonton. Tanken med denna reform är att gynna direktägande av aktier i Sverige. Man vill alltså minska den skattefördel som fondägande har i Sverige. Tanken med investeringskonton är att man skall kunna flytta tillgångar utan att skatt utlöses. Du skall allså kunna sälja aktie A med vinst och köpa aktie B utan att behöva betala reavinst skatt emellan. Tanken är att man varje år skall ta ut en platt skatt på alla tillgångar på investeringskontot

Såhär fungerar det idag om du har ditt sparande i en kapitalförsäkring. Vinster är skattefira men varje år betalar du en skatt, för 2010 är denna skatten 0,87% av tillgångarna på din kapitalförsäkring.

I skrivandet stund har regeringen inte nämnt vilken nivå skatten skall vara på investeringskontot. En förutsättning för att lyckas är att den ej överstiger skatten på en kapitalförsäkring. Även andra beslut krävs, tex om du skall flytta dina pengar till ett investeringskonto, måste man sälja sina aktier/fondanderar först och därmed utlösa skatt.

I skrivandet stund finns det fortfarande många frågetecken kring sparformen och frågan är egentligen om man vågar binda sitt kapital redan idag, på något sätt, innan man vet alla villkoren för investeringskonton. Du vill ju inte låsa upp dina pengar i en kapitalförsäkring och sedan göra en dålig affär om du måste avsluta den för att starta ett investeringskonto

Vill du i alla fall köpa en kapital- försäkring, kolla här

Comments are closed.