Kapitalförvaltning drivs inte av Kortsiktiga nyheter


Det finns få så nyhetsintensiva branscher som finansmarknaderna. Man matas hela tiden med ny information och alla företag är ivrigt påhejade av alla IR-konsulter att mata ut information. Det finns också kapitalmarknadsregler som säger att företagen måste informera och har man ett företag med 100000 anställda händer det en del varje dag.

Undersökning i USA visar att fyra artiklar/nyheter av fem publicerade, där finns det en pr-konsult inblandad. PR konsulter har uppdragsgivare och det är deras agenda som matas ut genom media. Nu nog inte ration lika hög i Sverige men den är hög. Det betyder att dessa nyheter och information inte kommuniceras ut för din skull utan för att det finns en agenda. Skall du då verkligen agera ofta på nyheter, givet att det faktikst är en pr-byrå bakom?

Detta nyhetsflödet påverkar såklart marknaderna. Det finns aktiehandlare som sitter och vaktar nyhetsflödet, värderar nyheten och agerar på informationen. Detta skapar volymer och kursrörelser i de underliggande tillgångarna, aktierna, dagligen. Det är såklart en placeringsstrategi att agera kortsiktigt men jag tycker att kapitalförvaltning skall handla om andra saker, än kortsiktiga affär. Anledningen till det är att förvaltningen av pengar sker i ett syfte, det kan vara pensionskapital, kortsiktig överlikviditet, förvaltning av forskningspengar i en stiftelse eller att ägaren har en viss riskpreferens

Faktorer som påverkar förvaltningen

  1. Ägarens riskpreferens
  2. Ägarens placeringshorisont
  3. Mängden kapital
  4. Antal tillgångslag

Min analys av detta är att framgång inte alltid handlar om hög avkastning utan kapitalförvaltningen handlar också om fler faktor. Allt annat lika kan man ju få hög avkastning om man tar hög risk och lyckas. Men ändå tycker jag man skall klassas som en dålig förvaltare när man väljer att bortse från de andra faktorerna av kapitalförvaltningen.

Det är också därför jag tycker en bra förvaltare tittar på de stora penseldragen i ekonomin och förvaltningen och inte nyhetsflödet. Man fattar beslut som håller minst 3 månader annars skall man inte fatta dem alls. Det är bättre att sitta ned i båten och ta det lungt. Värdera information, fatta beslut som varar över tiden och istället hantera risken på ett bra sätt.

Comments are closed.