Kapitalförvaltning Malmö


Det finns ganska många kapitalförvaltare i Skåne. De flesta av dessa har sina kontor i Malmö. Det är enkelt att hitta en aktör som erbjuder kapitalförvaltning i Malmö. Det kan vara lite svårare att välja rätt. En del kapitalförvaltare fokuserar på mycket rika kunder som redan har anlitat kapitalförvaltaren för private banking-tjänster. Andra kapitalförvaltare har en mycket smal investeringsfilosofi som inte passar alla. Sedan kan det också vara så att vissa aktörer som erbjuder kapitalförvaltning Malmö bara vill arbeta med ett mindre antal kunder för att verkligen se till att varje kund får den uppmärksamhet han eller hon förtjänar. Du kan alltså behöva undersöka kapitalförvaltarna lite närmare och kanske till och med besöka några stycken innan du känner att du har hittat rätt.

När det gäller själva hanteringen av ditt kapital och investeringarna kan du räkna med att få två alternativ, oavsett vilken kapitalförvaltare du väljer. Alla kapitalförvaltare erbjuder aktiv förvaltning samt diskretionär förvaltning. Det förstnämnda innebär att du placerar en del av dina kontanta tillgångar i en eller flera fonder. Vissa kapitalförvaltare har egna fonder medan andra samarbetar med andra aktörer för att kunna erbjuda aktiv förvaltning. Fonderna skiljer sig åt med avseende på risk och placeringshorisont. En av de fonder som erbjuds kan ha hög risk och en lång placeringshorisont medan en annan kan ha låg risk och en kortare placeringshorisont. Om du börjar närma dig pensionsåldern väljer du förmodligen det senare alternativet.

Med diskretionär förvaltning får du en investeringsportfölj som är perfekt anpassad till just dina behov och krav. Förvaltaren sätter ihop ett paket av investeringar som ligger i linje med din placeringshorisont, din villighet att ta på dig risk, hur stort ditt investeringsbelopp är och vilka tillgångar du främst är intresserad av. Om du har lite kännedom om olika investeringar och vill vara med och påverka hur förvaltaren tar hand om dina pengar är denna variant att föredra.

Comments are closed.