Kapitalförvaltning Stockholm

Stockholm är inte bara huvudstaden i Sverige, Stockholm är även Sveriges finansiella centrum. Här ligger Stockholmsbörsen och här har de flesta större företag sina huvudkontor. Det är därför inte så konstigt att det finns mängder av kapitalförvaltare i Stockholm. Du kan hitta såväl kapitalförvaltare som hjälper alla slags kunder med förräntningen av deras kapital som kapitalförvaltare som fokuserar på de kunder som har mycket stora belopp att investera. Kanske har du anlitat en aktör för din kapitalförvaltning Stockholm tidigare? Om så är fallet vet du hur kapitalförvaltare arbetar. Om inte så kan du läsa mer nedan om vad du kan förvänta dig.

Så här arbetar en kapitalförvaltare i Stockholm
Kapitalförvaltning handlar om att investera på lång sikt för att över tid få en bra avkastning på det investerade kapitalet. Det handlar alltså inte om snabba klipp och spekulativa affärer. De allra flesta aktörer som erbjuder kapitalförvaltning Stockholm har en långsiktig placeringsstrategi. Skulle du träffa på en kapitalförvaltare som har ett annat sätt att se på investeringar bör du vara försiktig. Det finns många skräckhistorier om finanshajar som har satt sina kunders pengar på spel i tvivelaktiga affärer och åsamkat kunderna stora förluster.

När du träffar en kapitalförvaltare för första gången kommer du att få redovisa hur du ser på risk, vilken placeringshorisont du har, hur mycket du vill investera och vilka marknader och tillgångar du har tänkt att investera i. Utifrån denna genomgång rekommenderar sedan kapitalförvaltaren antingen aktiv förvaltning eller diskretionär förvaltning. Aktiv förvaltning innebär i princip att du investerar i en fond som sköts av förvaltaren. Diskretionär förvaltning innebär att kapitalförvaltaren skräddarsyr en investeringsportfölj åt dig och ser till att förvaltningen sker i enlighet med de principer du bestämmer, bland annat med avseende risk och krav på avkastning.

För att hitta en aktör som erbjuder kapitalförvaltning Stockholm kan du antingen göra en sökning på Google, kika i Gula Sidorna eller be om rekommendationer från vänner och bekanta.

Comments are closed.